Dizajnové služby sú neoddeliteľnou súčasťou našej filozofie tvorby bytového interiéru. Disponujeme tímom dizajnérov pracujúcich v prostredí vzájomnej kooperácie, avšak s podporou ich jedinečných schopností. Každý člen tímu sa po absolvovaní vysokoškolského štúdia dizajnového zamerania podieľal na desiatkach úspešných realizácií, a tak získal cenné praktické skúsenosti. Hlavnou prednosťou našej spoločnosti je úzky vzťah klienta s dizajnérom už v počiatočnom štádiu tvorby. Popri permanentnom dohľade nad kvalitou výroby podporenou adekvátnym technologickým vybavením venujeme veľkú pozornosť prípravnej fáze projektov. Interné dizajnové štúdio v spolupráci s externými dizajnérmi a architektmi poskytuje široký priestor pre odborné konzultácie zákazníckych potrieb a predstáv. Výsledkom takejto interakcie je 3D model priestoru, prípadne videoanimácia zariaďovaného objektu, čo zákazníkovi poskytuje priestor na “zhmotnenie” jeho predstáv vrátane posúdenia funkčnosti a variantnosti navrhovaného riešenia. Zároveň sa posilňuje emotívna väzba k priestoru užívanému v budúcnosti. Zvolený dizajnér sa stáva pre klienta tvárou spoločnosti. Sprevádza klienta od počiatočných etáp tvorby cez samotný proces výroby až po konečné odovzdanie zrealizovaného diela.

S.O.G. WOOD s.r.o. Nozdrkovce 38, 91104 Trenčín

0903 410 726, 0911 410 726, obchod4@sogwood.sk

 

showroom

Bánovská 1024, 913 21 Trenčianska Turná

032 6519 057, 0903 410 726, obchod1@sogwood.sk